:: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ::
 newประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [เอกสารแนบ icon pdf ]