วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายชิตนรง วงษ์ทอง กำนันตำบลช่องสาริกา ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ลานกิจกรรมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี