วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน บริเวณ ซอย ๑๑ ระหว่างสายตรี – สายเอก โดยมีนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายชิตนรง วงษ์ทอง กำนันตำบลช่องสาริกา นายนพพร เชียงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และชาวบ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลช่องสาริกาให้การต้อนรับ