วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอพัฒนานิคม และนางปวีณา นิลแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคม, นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา,คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายชิตนรง วงษ์ทอง กำนันตำบลช่องสาริกา ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อสม. ตำบลช่องสาริกาและสมาชิก อส. กองร้อย อส. อ.พัฒนานิคม ที่ ๓ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องยังชีพให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี