วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร่วมกับบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด
ลงพื้นที่มอบอาหารสัตว์ให้แก่วัดในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา เพื่อดูแลสุนัขไร้ที่พึ่ง และสุนัขจรจัด ขอขอบคุณ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด มา ณ โอกาสนี้