เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายกพัลลภ ภัทรบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านตอยาง โดยการนำรถแม็คโครในการหลอกวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น