วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท เบทาโกรแลนด์ จำกัด ตามแนวทางการขับเคลื่อนตำบลช่องสาริกาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ