วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลช่องสาริกา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม.ตำบลช่องสาริกา กลุ่มทหารผ่านศึกในพื้นที่ตำบลช่องสาริกาพนักงานในเครือเบทาโกร และพนักงาน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องสาริกา
 
:: ประมวลภาพ ::
 

:: ภาพกิจกรรม ::