องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดยนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยทีมงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานส่วนราชการและเอกชนในตำบลช่องสาริการ่วมสืบสานและจัดงาน “โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณ  ฝายหนองโพธิ์ ซอย ๑๔ สาย ๓ - ๔ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดนางนพมาศ (วัยหวาน) การประกวดกระทงหมู่บ้านสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติ ประกวดส้มตำลีลา และจัดท่าน้ำลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากภาคส่วนในการจัดงาน “โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 :: ประมวลภาพ ::

:: ภาพกิจกรรม ::