วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดยนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา จัดกิจกรรม“โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ณ บริเวณฝายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องสาริกา โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอพัฒนานิคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางปวีณา นิลแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพัฒนานิคมเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการนี้ขอขอบคุณ นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานลพบุรี ร่วมกับ สื่อมวลชนฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำข่าวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ตำบลช่องสาริกา #ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกส่วนราชการและภาคเอกชน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ “แต่งไทยปั่นจักรยาน ชมทุ่งทานตะวันบาน ณ ฝายหนองโพธิ์” ซอย ๑๔ ระหว่างสาย ๓ - ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องสาริกา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ #เดินชมทุ่งทานตะวันบานรอบอ่างเก็บน้ำ@ช่องสาริกา #แต่งไทยปั่นจักรยานชมทุ่งทานตะวัน 
 

:: สะเก็ดข่าว ::

 
 
:: ประมวลภาพ ::
 

:: ภาพกิจกรรม ::