วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นำโดยนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิต “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 2 คน คือ คุณพิมพ์ลดา มีธรณี ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ , คุณครูอำนวย อินทนาคา ตำแหน่งครู ค.ศ 2

วันที่ 26 ก.ย.66 เวลา 11.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจ บริษัทสุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา. 09.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลช่องสาริกา พระครูพัฒนาภิบาล เจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต 2 บริษัทเฌอร่า จำกัดมหาชน บริษัทสุธากัญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องสาริกา นักเรียนโรงเรียนช่องสาริกา และประชาชนในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา ได้ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นพริก ต้นแค ต้นมะยม มะเขือ ต้นตะไคร้ ต้นตะลิงปลิง ต้นแคนา ต้นกระเพรา ต้นสะเดา ต้นขี้เหล็ก ต้นน้อยหน่า ปอเทือง ฯลฯ เพื่อต่อยอดภายใต้โครงการกิจกรรม 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน และ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

วันที่ 21 ก.ย. 66 เวลา 11.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566