วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร่วมกันต้อนรับ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเที่ยง ดีกระโทก หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอพัฒนานิคม นายนิรันดร์ คำล้าน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ในการนี้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาถวายความเคารพหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน