วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มอบหมายให้ นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย