วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา พร้อมทั้งมอบสารจาก “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” คำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่น้องๆ หนู ๆ ชาวช่องสาริกา