:: สะเก็ดข่าว ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ::

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดยนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งของรางวัลอีกมากมาย ซึ่งของรางวัลต่างๆ ได้รับการสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งรัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา ตลอดจนมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา ในการนี้นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบสารจาก “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่น้องๆ หนูชาวช่องสาริกา โดยในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ความว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
 
::ภาพกิจกรรม ::