วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายปกรณ์ เกตุพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย