นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยนายชิตนรง วงษ์ทอง กำนันตำบลช่องสาริกา ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอสม.ตำบลช่องสาริกา บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสาริกา บุคลากรในเครือเบทาโกร และบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณฝายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องสาริกา