วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดย นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา จัดพิธีเปิดศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย ณ พื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลช่องสาริกาซึ่งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๕๗ ตัว จุดติดตั้ง ๒๐ จุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องสาริกา โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพันตำรวจเอกชยชัย นาธนกาญจน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอพัฒนานิคม ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน จากภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา ดังนี้
- ดร.พรชัย ด้วงทองสุข ประธานกองทุนสุขภาพรุ่งพรชัยและก้องเกียรติ มอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดรถกู้ภัย จำนวน ๑๓ ชุด
- บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง และเตียงสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ เตียง
- บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
- บริษัท บางกอกโซล่า พาวเวอร์ จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
- บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด
- บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มอบรถเข็น จำนวน ๑ คัน
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้