วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม นำโดย ท่านนายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 /ผอ.กองสวัสดิการสังคม /ตัวแทนจาก บ. เฌอร่า จำกัด(มหาชน) และ อสม. หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสาริกา ลงพื้นที่ ตามโครงการ “ปันรัก เติมสุข สู่ชุมชน” เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีความพิการในพื้นที่ รวม 10 ราย ดังนี้
- หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ราย หมู่ที่ 3 จำนวน 1 ราย (ไม่อยู่ในพื้นที่ 1 ราย) หมู่ที่ 9 จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเบื้องต้น

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860