วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลช่องสาริกา, วิทยากร และคณะครูปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการช่วยเหลือ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2566 รวม 15 วัน 14 คืน ณ วัดมณีศรีโสภณ หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี