วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา มอบหมายให้นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายก อบต.ช่องสาริกา นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายก อบต.ช่องสาริกา พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ช่องสาริกา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระสังฆราช ณ วัดโคกสำราญ และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ วัดโคกสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จากวัดโคกสำราญ - วัดหนองตามิ่ง สร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหายาเสพติด เฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องในหมู่บ้าน/ชุมชน  และเผาทำลายยาเสพติดจำลอง  ณ วัดหนองตามิ่ง หมูที่ 3 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี