วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จัดงาน "อุตสาหกรรมแฟร์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.รัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับ และนางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน โอกาสนี้ คุณถวิล ทองทศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปสัตว์ปีก เครือเบทาโกร ได้กล่าวรายงานภาพรวมระหว่างโรงงานและชุมชน “อุตสาหกรรมแฟร์” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลพบุรี ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมโยงโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและมีความสุข โดยเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี #https://www.cknews.live/post/10244

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860