วันที่ 6 กันยายน 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยนายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกฯ นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานายกฯ นางสาวเกษมณี แคว้นน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อรับมอบข้าวสาร จำนวน 60 กิโลกรัม นำไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา จำนวน 20 ครัวเรือน ที่เป็นผู้ยากไร้ ตามข้อมูลTPMAP ( Thai Poverty Map and Analytics Platform)