วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มเติม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย