วันที่ 18 กันยายน 2566 นายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยนายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกฯ นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานายกฯ สมาชิกสภาอบต. ช่องสาริกา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นางสาวเกษมณี แคว้นน้อย รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมลงพื้นที่ ตามโครงการ ” ปันรัก เติมสุข สู่ชุมชน” เพื่อมอบรถวีลแชร์ จำนวน 2 คัน และ รถสามล้อโยก จำนวน 1 คัน แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา จำนวน 3 ราย