วันที่ 16 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นำโดยนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน มหกรรมการออกกำลังกายมวลชนให้เป็นวิถีชีวีห่างไกลโรค ประเภททีม โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันถึง 10 ทีม ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมจาก อบต.โคกสลุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมจาก อบต.ชอนน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมจาก อบต.ช่องสาริกา