วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.พัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และบริษัทเอกชนในพื้นที่ ทั้งนี้นายธนณัฐ อาจิณกิจ นายอำเภอพัฒนานิคม นายกิตติภพ คงภานิติธรรม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และว่าที่ ร.ต.เที่ยง ดีกระโทก ท้องถิ่นอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสร้างจิตสำนึกให้แก่ ประชาชน พนักงานข้าราชการทุกคนได้ตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืช และทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านองค์ความรู้เรื่อง “ป่าและน้ำ”

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860