ประมวลภาพกิจกรรม

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
 
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริการส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็นประธาน จุดธูปเทียน เปิดกรวยดอกไม้สด เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง โดยมีพระอาจารย์สวง กิตติสาโร เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาพระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นิมนต์พระจำนวน ๙ วัด ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ถวายพระพร

ประกาศ/ระเบียบ