ประมวลภาพกิจกรรม

ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา

 

ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพัฒนานิคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา โดยรับฟังปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่โดยตรง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหนังสือร้องเรียนของพี่น้องชาวช่องสาริกา

ประกาศ/ระเบียบ