:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::
 arrow3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ไฟล์แนบicon pdf]