:: สถิติ ::
arrow3 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน [ไฟล์แนบicon pdf]

arrow3 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]

arrow3 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ไฟล์แนบicon pdf]

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860