:: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ::
arrow mini แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ต.ค.๒๕๖๔-มี.ค.๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๔) [ไฟล์แนบicon pdf]

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860