252912

 

 วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566   
 ที่  ชื่อวัด เวลา   ที่อยู่
 1.  วัดเมตตาธรรม 08.30 น. หมู่.1
 2.  วัดบัวขาวศิริไชโย 09.20 น. หมู่.1
 3.  วัดหนองโพธิ์ 10.00 น. หมู่.8
 4.  วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ 10.40 น. หมู่.8
 5.  วัดอินทราราม 11.20 น. หมู่.10
 6. วัดมณีศรีโสภณ 12.00 น. หมู่.7
 7.  วัดสว่างอารมณ์ 13.00 น. หมู่.7
 8. วัดราษฎร์มงคล 13.40 น. หมู่.1
 9. วัดดำรงบุล 14.20 น. หมู่.5
10. วัดราษฎร์สามัคคี 15.00 น. หมู่.6

 

วันพุุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566    
 ที่  ชื่อวัด  เวลา  ที่อยู่่
 1.  วัดช่องสาริกา(ใน) 08.30 น.  หมู่.12
 2.  วัดปากช่องสาริกา 09.20 น. หมู่.9
 3.  สำนักสงฆ์เอราวัณ 10.00 น.  หมู่.13
 4.  วัดถ้ำบ่อทอง 10.40 น.  หมู่.13
 5.  สำนักสงฆ์ถ้ำมโนรัตน์ 11.20 น.  หมู่.13
 6.  วัดสุวรรณคูหา 12.00 น.  หมู่.13
 7. วัดเทพชัยมงคล 13.00 น. หมู่.4
 8. วัดอุดมพัฒนาราม 13.40 น. หมู่.2
 9. วัดโคกสะอาด 14.20 น. หมู่.4