:: แผนจัดหาพัสดุ ::
arrow mini แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. ๓ พ.ย. ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]