6.ป้าย
     
  1.พัลลภ ภัทรบดี  
     
 

ดร.พัลลภ  ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
0809869887

 
     
2.รักชาติ มั่นเจริญ 3.นิติศักดิ์ เจริญสุข 4.ชุติมณฑน์ ผ่องผล
     
นายรักชาติ  มั่นเจริญ
รองนายก อบต.ช่องสาริกา

0928644392
นายนิติศักดิ์  เจริญสุข
รองนายก อบต.ช่องสาริกา
0627464992
นางชุติมณฑน์  ผ่องผล
เลขานายก อบต.ช่องสาริกา
0926944989
     
5.คณะผู้บริหาร

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860