ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อ่างเก็บน้ำซับตะเคียนสาย 4
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประชุมประชาคมตำบล  
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพศวัตร์  รักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ โดยการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้จัดการประชุมประชาคมตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลช่องสาริกา  ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชาคม จำนวน 150 คน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง  แก้ไขกิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 09.22 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player