หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อ่างเก็บน้ำซับตะเคียนสาย 4
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
 
จัดสถานที่เตรียมงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มีหลักแนวคิดในการพัฒนาตำบลโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาตำบลจากคณะผู้บริหาร ร่วมกับแกนนำ ท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันจัดทำแผนที่มุ่งเน้น การพึ่งตัวเอง เรียนรู้จากข้อมูลประสบการณ์จริง "การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" จึงเป็นแผนในการพัฒนาตำบลหนึ่งที่จะขับเคลื่อนงานไปเชื่อมกับงานอื่นแต่ละด้านเพื่อให้เกิดการการขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน โดยเน้นการพัฒนาให้ประชาชนในตำบลช่องสาริกา "มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างพอเพียง" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2558 เวลา 10.23 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 242 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player